Ingaande: 17 april 2019

Met FileOfficer kun je gemakkelijk en vertrouwd je bestanden delen met andere zonder dat jij je druk hoeft te maken over het per ongeluk beschikbaar stellen van deze bestanden aan onbekenden. Om dit mogelijk te maken hebben wij deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) opgesteld waarin je kan lezen wat je van ons kan verwachten en wat wij verwachten van jou als gebruiker. Ondanks dat wij hebben geprobeerd de Voorwaarden zo simpel en begrijpelijk mogelijk te maken, kan het zijn dat je vragen hebt. Deze kun je altijd kwijt aan ons support-team.

 
Acceptatie en begrippen
Deze servicevoorwaarden zijn een overeenkomst tussen FileOfficer (“FO”, “Onze”, etc.), een dienst aangeboden door AppOne, kantoorhoudend aan Hogehilweg 7A, 1101 CA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54410754, en jou (“Jij”, “Jullie”, etc.), de gebruiker van de beveiligde bestandsdelingservice (“Service”) via fileofficer.com (“Website”). AppOne is eigenaar en uitgever van FO en de Service.
 
Door de Service te gebruiken of de Website te bezoeken, ga je akkoord met deze Voorwaarden.
 
Account
Om gebruik te maken van de Service heb je een account nodig. Dit account is verbonden aan een E-mailadres. Per E-mailadres kan er slechts een account aangemaakt worden. Om veiligheid te waarborgen verwachten Wij dat je de gegevens van je account geheim houdt en niet deelt met anderen. 
 
Prepaid met saldo
Wanneer je een account hebt zonder abonnement werk je met Ons prepaid-model. Hiermee is het mogelijk om per envelop te betalen met het saldo in je account. Het saldo kun je opwaarderen met verschillende betaalmethodes. Voor betaalmethodes maken Wij gebruik van derden partijen welke de betaling voor ons verwerken. Hoe Wij omgaan met je gegevens hiervoor kun je vinden in Onze Privacy Policy (“PP”, “Privacy”, etc.). Het saldo in je Account is niet-restitueerbaar en verloopt niet. Dit betekent wel dat je saldo verdwijnt op het moment dat Jij je account verwijderd of laat verwijderen.
 
Abonnementen
Wij bieden voor zowel individuele, als zakelijke gebruikers abonnementen aan. Wanneer Je een abonnement bij Ons afsluit ga je een betalingsverplichting aan. Deze kosten worden elke maand automatisch geïncasseerd van het saldo in je account. De kosten lopen door totdat Je het abonnement opzegt, dit kan per maand.
 
Upload van bestanden
Voor elke zending kun je een onbeperkt aantal bestanden toevoegen tot het aangegeven maximum van grootte. Het toevoegen van bestanden kan via upload of het selecteren van een bestand via een derden partij.
 
Het uploaden van schadelijke en/of illegale bestanden en content, zoals auteursrechtelijk beschermde bestanden, (kinder-)pornografisch materiaal, details van/over criminele activeiten, racistische en/of discrimineerde content gebasseerd op ras, geslacht, afkomst, nationaliteit, etc., virussen, phising en spam is niet toegestaan. Wij hebben het recht om je zending, inclusief bestanden, te scannen op deze content en, wanneer Je de regels overtreedt, te verwijderen wanneer wij hier reden toe zien, zonder restitutie van de kosten. Daarnaast hebben Wij het recht om je bestanden, dan al niet versleuteld, te overhandigen aan de autoriteiten wanneer er sprake is/kan zijn van illegale activiteiten. Wij doen namelijk altijd aangifte. Tot slot mogen Wij je account sluiten zonder restitutie van je saldo wanneer daar een gegronde reden voor is.
 
Je mag er vanuit gaan dat Wij je bestanden veilig opslaan, waar het niet bereikbaar is voor onbevoegden. Ook Wij weten dat 100% beveiliging niet bestaat, daarom wijzen Wij de aansprakelijkheid ook af wanneer er spraken is van onmacht. Zie hiervoor het kopje Onmacht.
 
Identificatiemethodes
Om je zending te beveiligen maken Wij gebruik van persoonsidentificatie. Hiervoor stellen Wij diverse methodes beschikbaar welke jezelf, per ontvanger, kan specificeren. Door deze methodes kun Je er vanuit gaan dat enkel de persoon in kwestie je zending kan openen. Desondanks kan het zijn dat de persoon meewerkt aan het (bijvoorbeeld) lekken van je zending. In dit geval kunnen Wij geen garantie geven voor een goede (persoons-)beveiliging en wijzen Wij elke vorm van aansprakelijkheid af.
 
Verlopen van zendingen
Zendingen, en de bijbehorende bestanden, worden automatisch gewist na de aangegeven periode. De zendingsgegevens zoals zendingsnaam en het aantal ontvangers worden wel bewaard. Daarnaast blijf Je toegang houden tot de Track & Trace van die zending. De bestanden worden direct gewist en zijn niet terug te halen of te herstellen.
 
Download als ontvanger
Wanneer je een zending ontvangt dien Jij jezelf te identificeren met de, door de verzender gekozen, identificatiemethode(s). De verzender is zelf verantwoordelijk om Jou de benodigde informatie te overhandigen. Nadat de ontvanger de bestanden heeft gedownload vervalt onze verantwoordelijkheid. Al je acties op de download-pagina worden gelogd en zijn in te zien door de verzender in de Track & Trace. Je gegevens worden versleuteld opgeslagen.
 
Eigenaar van de bestanden
Jij blijft eigenaar van de bestanden die je upload. Dit houdt ook in dat Jij aansprakelijk bent voor hetgeen wat er, bijvoorbeeld, in een tekstbestand staat of wat er op een afbeelding te zien is. Wij en andere partners hebben geen enkel recht op de bestanden die via de Service worden gedeeld.
 
Onmacht
Ook Wij weten dat digitale diensten geen 100% uptime kunnen bieden ookal doen Wij nog zo ons best. Daarom accepteren Wij geen aansprakelijkheid in de volgende gevallen;
 • downtime, door onder andere;
  • storingen of uitvallen van het internet,
  • synflood,
  • netwerkaanval,
  • DoS of DDoS-attacks,
  • stroomstoringen,
  • binnenlandse onlusten,
  • mobilisatie,
  • oorlog,
  • brand,
  • natuurrampen
 • zero-day kwetsbaarheden
 • fouten bij toeleveranciers
 
Schending van de Voorwaarden
Wanneer Je de Voorwaarden schendt, in welke vorm dan ook, mogen Wij zonder opgaaf van reden Je Account opschorten zonder restitutie van saldo. Ben Je het er niet meer eens? Dan kun je Ons een bericht sturen en uitleggen waarom het volgens jou onterecht is. 
 
Wetgeving en rechten
FileOfficer is een Service van AppOne, een Nederlands bedrijf gevestigd in Amsterdam. Om deze reden is de Service onderworpen onder Nederlands recht. Wil je een zaak tegen ons starten? Dan gebeurd dit in Amsterdam onder Nederlands recht. Uiteraard zullen wij er eerst met Jou zelf uit willen komen.
 
Wijzigingen aan de Voorwaarden
Wij houden het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Dit mogen Wij doen zonder opgaaf van reden en zonder aankondiging. Indien de Voorwaarden grondig of ingrijpend worden gewijzigd, zul Je aan de hand van een E-mail op de hoogte worden gebracht.